ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Μια αφοσιωµένη κοινοπραξία πρωτοπόρων εταίρων

Το AEJE, είναι ένα σχολικό συγκρότημα που παρέχει εκπαίδευση από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το σχολείο έχει εμπειρία σε προγράμματα Erasmus+ με πλούσια δράση στην ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας και της ευημερίας των μαθητών. Υποστηρίζει την πρόοδο και την πολιτιστική εξέλιξη ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές, δημιουργώντας και μοιράζοντας νέες μεθοδολογίες, προγράμματα σπουδών και μεταφέροντας τεχνογνωσία με οργανισμούς-εταίρους από την Ευρώπη. Είναι επικεφαλής της κοινοπραξίας που είναι υπεύθυνη για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην περιοχή του Aveiro.


Η INOVA+ είναι σύμβουλος ειδικός στην προώθηση και διαχείριση διεθνών έργων καινοτομίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, Ε&Α. Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων, καθώς και στη διεθνή συνεργασία, η οποία θα αποτυπωθεί στους πόρους για την ενίσχυση της γνώσης των εκπαιδευτικών. Επίσης, διαθέτει ειδικό διεθνές τμήμα για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων και τη Συνεργασία με μακρά ιστορία συνεργασίας με σχολεία και έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων με μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα των έργων της ΕΕ. Συμμετέχει ή/και συμβουλεύει τους πελάτες της για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά έργα, προκειμένου να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Μέσω του διπλού της ρόλου, τόσο ως πάροχος εκπαιδευτικών υπηρεσιών όσο και ως εταιρεία παροχής συμβουλών διαχείρισης, έχει καταφέρει να ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές του επιχειρηματικού τομέα και στον εκπαιδευτικό, προσαρμόζοντάς τις στο πνεύμα της ανοικτής, βιώσιμης και προσβάσιμης εκπαίδευσης για όλους. Είναι ένα διαπιστευμένο κέντρο δια βίου μάθησης που παρέχει εκπαίδευση εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Το 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ είναι ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο όλοι οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται παραγωγικά με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Γονέων με σκοπό τον εντοπισμό, τη μελέτη και την επίλυση των προβλημάτων των μαθητών. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές αποφάσεις και ενθαρρύνει το εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι ενεργός υποστηρικτής της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάδειξη των δυνατοτήτων του σχολείου. Το σχολείο έχει συμμετάσχει σε προγράμματα κινητικότητας KA1 και προσβλέπει στη διεθνοποίηση της σχολικής μονάδας.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Μούρθια είναι ένας οργανισμός που υπάγεται στην περιφερειακή κυβέρνηση της Μούρθια και οι εκπαιδευτικές αρχές της παρέχουν προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς σε σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής εκπαίδευσης. Προσφέρει ποικιλία μαθημάτων και εισάγει διαδικασίες ποιότητας στα σχολεία της περιοχής, έχοντας στη διάθεσή του αρκετούς εκπαιδευτές, ενώ υποστηρίζει επίσης τα σχολεία σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα.


Το IESVDA είναι ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τα τελευταία χρόνια διανύει μια περίοδο εξέλιξης, στην οποία το ζητούμενο είναι η εκπαιδευτική καινοτομία, που βασίζεται στις εμπειρίες που αντλήθηκαν από τα προγράμματα Erasmus. Έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες KA1 και KA2, όπου οι συντονισμένες πρωτοβουλίες του προσωπικού με την υποστήριξη του Κέντρου Επαγγελματικής Ανάπτυξης της Μούρθια έχουν επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στην ημερίδα καλών πρακτικών του Erasmus+.

Η EUROCREA είναι μια εταιρεία συμβούλων με εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, και διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών ειδικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η βασική ομάδα εκπαιδευτών και ερευνητών έχει μακρά εμπειρία σε μελέτες και έρευνες στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της συνάφειας με την αγορά εργασίας και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Τα τελευταία χρόνια το EM έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στην αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.


Το ISSAVOLTA είναι ένα σχολείο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης που προσπαθεί καθημερινά να αποτρέψει τη σχολική εγκατάλειψη και να αντιμετωπίσει την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο. Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς στην περιοχή, όπου οι μαθητές και οι οικογένειες μπορούν να υποστηριχθούν σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς

Newsletter

Are you interested in learning more about ERA4SE activities and achievements?