ΤΟ ΕΡΓΟ

Παροτρύνει τα σχολεία να δημιουργήσουν, να υλοποιήσουν και να αξιοποιήσουν με επιτυχία τις πρωτοβουλίες Erasmus+.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΥΤΟ;

Οι σχολικοί εταίροι έχουν συνάψει στρατηγικά συνεργασίες σε περιφερειακό επίπεδο με τις αρμόδιες Αρχές για τη Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και με έμπειρες εταιρείες Συμβούλων, με στόχο να δοκιμάσουν πιλοτικά μια υποστηρικτική μεθοδολογία δημιουργώντας μέσα στα σχολεία ομάδες εκπαιδευτικών/”υπερηρώων” που μπορούν να ασχοληθούν με το πρόγραμμα Erasmus+, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, να μεταφράσουν τις ανάγκες τους και τις ανάγκες του περιβάλλοντος οικοσυστήματος σε έργα και να συμμετάσχουν σε διεθνείς πρωτοβουλίες που αποφέρουν ουσιαστικό όφελος για το σχολείο και την τοπική κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, προσφέρουμε πόρους, εργαλεία και κατάρτιση που, βήμα προς βήμα, καθοδηγούν το σχολείο να γίνει ένα υποδειγματικό πρότυπο που απελευθερώνει τη μετασχηματιστική ενέργεια των διεθνών συνεργατικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+

ERA4SE

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι

Newsletter

Are you interested in learning more about ERA4SE activities and achievements?